ปาล์มกระบวนการผลิตน้ำมันคืออะไร?

Palm oilproduction process
ขั้นตอนการผลิตน้ำมันปาล์ม

กระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มเป็นกระบวนการทั้งหมดของการผลิตน้ำมันปาล์มปาล์มน้ำมันสกัดจากผลไม้สดที่อัดแน่นโดยกระบวนการทางกลซึ่งเป็นที่ปลูกในเขตร้อนของทวีปเอเชียและแอฟริกา
ในขณะที่ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มพึ่งพาเทคนิคที่แตกต่างกันในการสกัดน้ำมันนี้ขั้นตอนพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำมันปาล์มยังคงเหมือนเดิม ผู้ผลิตจะต้องปลูกอุปทานของปาล์มน้ำมันและดูแลการดูแลของพวกเขาผ่านครบกําหนด ผลของต้นไม้ต้นนั้นจะสามารถเก็บเกี่ยวและกดที่จะปล่อยน้ำมัน
ขั้นตอนสุดท้ายในการผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์เกี่ยวข้องกับน้ำมันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ต่างๆ


บทสรุปของกระบวนการผลิต
1. การรับสัญญาณพวง
2. นวด (การกำจัดของผลไม้จากที่อัดแน่น) ที่
3. การทำหมันที่อัดแน่น
4. การย่อยอาหารของผลไม้
5. กด
6. ชี้แจงและการอบแห้งของน้ำมัน
7. เก็บน้ำมัน
8. การกู้คืนเคอร์เนล


RELATED INFORMATION:
ปล่อยให้ สอบสวน: