ปาล์มเครื่องกรองน้ำมัน

เลือกน้ำมันปาล์มกรองเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการปรับปรุงผลผลิตของปาล์มน้ำมันปาล์มของเหลวในระหว่างขั้นตอนการแยกน้ำมัน ปัจจุบันระบบการกรองอุตสาหกรรมมีตัวกรองกลองกรองกรอบป้ายและตัวกรองใบแนวตั้ง

ในทศวรรษที่ผ่านตัวกรองใบแนวตั้งได้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการแยกน้ำมันปาล์มเพราะมันสามารถ fractionate ผลผลิตสูงของไขมันอ่อนสูงที่สุดเท่าที่ 70% ถึง 75% และน้ำมันปาล์มสเตียมีอยู่ในความแข็งที่ใหญ่กว่า อีกสองประเภทของตัวกรองสามารถแยกอัตราผลตอบแทนที่ต่ำกว่าของไขมันอ่อนเพียง 65%


กรองใบแนวตั้ง
กรองใบแนวตั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ปล่อยให้ สอบสวน: