โรงกลั่นน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก

ปาล์มน้ำมันโรงกลั่น

แผนภูมิการไหลแบบ 3 มิติสำหรับโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม

การกลั่นน้ำมันปาล์มคืออะไร?

โรงกลั่นน้ำมันขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการที่แตกต่างกันใช้วิธีการทางกายภาพและกระบวนการทางเคมีเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่เป็นอันตรายและไม่มีความจำเป็นในน้ำมันปาล์มดิบที่ได้รับน้ำมันปาล์มมาตรฐานดังนั้นน้ำมันปาล์มโรงกลั่น palnt เป็นอุปกรณ์หลักในการปรับแต่ง น้ำมันปาล์มดิบ


ปาล์มน้ำมันโรงกลั่น
โรงกลั่นน้ำมันปาล์มน้ำมันแบบครบชุด

อุปกรณ์ในกระบวนการกลั่นน้ำมันปาล์มดิบ:
ส่วนการย่อยสลายกากของโรงกลั่นน้ำมันปาล์มดิบ:
การย่อยสลายเป็นขั้นตอนแรกและขั้นพื้นฐานในโรงกลั่นน้ำมันปาล์มดิบการลอกก๊อปปี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดสิ่งสกปรกในน้ำมันดิบเพื่อให้เหมาะสำหรับกระบวนการกลั่นต่อไปการขจัดกาวไฮเดรชั่นและการลอกกาวจากกรดพิเศษเป็นสองวิธีหลัก
ส่วนการกลั่นน้ำมันของโรงกลั่นน้ำมันปาล์มดิบ:
ระบบ deacidification ใช้เทคโนโลยีการทำให้เป็นกลางแบบอเนกประสงค์ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อจัดการกับเมล็ดพืชน้ำมันชนิดต่าง ๆ และคุณภาพในโรงงานการกลั่นน้ำมันสามารถให้ทั้งกระบวนการลอกกาวและการทำให้เป็นกลางโดยการเติมน้ำอัลคาไลและกรดแล้วกับ FFA ฟลูฟิลด์ดิบและความชื้น น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์ (เท้าสบู่ phospholipids) แยกออกจากกัน
ส่วนการฟอกสีของโรงกลั่นน้ำมันปาล์มดิบ:
การฟอกสีน้ำมันยังเป็นชื่อการขจัดสีในขั้นตอนการกลั่นน้ำมัน จุดประสงค์หลักของกระบวนการนี้คือการขจัดผลิตภัณฑ์ออกซิเดชั่น, สี, ฟอสฟิลด์, สบู่จากน้ำมัน ในกระบวนการกลั่นน้ำมันกระบวนการนี้สามารถปรับปรุงสีน้ำมันรวมทั้งจัดหาน้ำมันคุณภาพสูงสำหรับกระบวนการดับกลิ่น
ส่วนการกำจัดกลิ่นของน้ำมันปาล์มดิบ:
ส่วนการกำจัดกลิ่นมีความสำคัญมากในโรงกลั่นน้ำมันบริโภคในการผลิตน้ำมันชั้นหนึ่งเนื่องจากช่วยเพิ่มรสชาติของน้ำมัน คุณภาพของอุปกรณ์ดับกลิ่นมีผลอย่างมากต่อคุณภาพน้ำมัน

 


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ปล่อยให้ สอบสวน: